Kurumsal kültür

1. Çalışanlara karşı sorumluluk
Her çalışanın bireysel potansiyeline tam oyun verin
Doğru kişileri işe alın ve tanıtın
Bireysel mesleki becerilerin gelişimini teşvik edin ve teşvik edin
Sürekli yapıcı geri bildirim sağlayın
Çalışanları yenilik yapmaya ve değişmeye teşvik edin

2. Ekibe karşı sorumluluk
Olumlu bir çalışma ortamı yaratın
Ekip çalışmasını teşvik edin
Olağanüstü performansı belirleyin ve ödüllendirin
Rekabetçi ücret ve yan haklar paketi sunun
Sürekli iki yönlü iletişimi teşvik edin

3. Müşterilere karşı sorumluluklar
Müşterinin memnun hissetmesine izin verin
Müşterinin vizyonunu ve stratejisini anlayın
Ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve değerlerimizi sürekli iyileştirmek
Müşteri ihtiyaçlarını önceden tahmin edin ve karşılayın
Etkili müşteri ve tedarikçi ittifakları kurun

4. İşletmeye karşı sorumluluk
İşimizi geliştirmek için
Uzun vadeli karlılığı artırın
İşletmemizin ve müşterilerimizin ölçeğini genişletin
Yeni ürünlere, hizmetlere ve desteğe sürekli yatırım yapın

5. Topluma karşı sorumluluk
Etik uygulamaya bağlı kalma eylemi
Dürüstlük ve doğrulukla hareket etmek
Karşılıklı güven ve saygıyı takdir edin
İş gücünde çeşitliliği ve kültürel takdiri teşvik edin
Toplumu ve çevresini koruma ve bakım ihtiyacı

500353205